info

Péče o blízkého, kterému se zhoršil zdravotní stav, je jedna z emočně nejnáročnějších a lidsky nejtěžších věcí, které nás v životě mohou potkat. Pečující obvykle stojí před výzvou zorientovat se ve všech službách, příspěvcích, dávkách, pomůckách nebo v tom, jak správně pro svého blízkého upravit byt, jak pečovat o svoje zdraví nebo jak nepropadnout úzkosti z pocitu nezvládání nové role.

Takový pečující potřebuje jak rady v čistě praktických věcech, tak psychickou podporu a pomoc s vhledem do celé situace, která se nezřídka týká celé rodiny, jež by pomoc s péčí o blízkého měla řešit společně.

Obrací se na mě mnoho lidí, kteří jsou ze dne na den postaveni do situace, kdy se musejí postarat o svého blízkého, ale neví, jak začít a kam se obracet o pomoc.

Careinfo je celostní komerční poradna, která má začínajícím pečujícím usnadnit, a co možná nejvíce zjednodušit, jejich nelehký úkol, začít pečovat o svého blízkého.

Pečujete-li, nebo začínáte pečovat o svého blízkého a nevíte jak na to, nebo se bojíte, že děláte chyby. Nebo snad máte strach, že nejste dostatečně dobrým pečujícím, nebojte se, žádný učený z nebe nespadl a vy nejste o nic horší, nebo lepší než ostatní pečující.

Tápete-li ale v základních otázkách, nemáte-li dostatek informací, nerozumíte-li jim, případně se v nich neumíte zorientovat, nebo nevíte, kam se obracet o pomoc, právě pro vás je tu Careinfo.

Vše vám podrobně a jednoduše vysvětlím a dohromady jistě najdeme řešení, které bude vyhovovat vám i celé rodině.

Mým cílem je podpořit pečující, lidi s handicapem a seniory, ale také naučit pomáhající organizace poskytovat špičkovou sociální péči. Velkou výzvou pro mě také je vysvětlit zaměstnavatelům, že podpora jejich pečujících zaměstnanců je pro ně nejenom slušností a etickou nutností, a to nejenom v rámci CSR programů, ale že je pro ně i ekonomicky výhodná.

Služby neposkytuji jenom jednotlivcům, ale i pomáhajícím organizacím, školám, obcím, nebo lékařům a poskytovatelům zdravotní péče.

Společně se budeme věnovat následujícím tématům, která postupně probereme do hloubky tak, abyste získali ucelené a mnoha lety praxe podložené informace. Případně můžete shlédnout můj video·kurz.

Témata níže jsou jen orientační, vždy záleží na dohodě a potřebách daného klienta a mém odborném vyhodnocení jeho potřeb.

TÉMATA PRO POMÁHAJÍCÍ ORGANIZACE ∣ MANAGEMENT, HR, MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ, ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ, ŘEŠENÍ KOMPLIKOVANÝCH SITUACÍ, PRÁCE S TÉMATEM VÁŽNÉ NEMOCI A  SMRTI ∣ MENTORING, KOUČINK, KURZY, ETC. 

Pro pomáhající organizace mám kurzy šité na míru podle jejich potřeb. Témat, která organizace potřebují probrat, případně se je naučit, je mnoho, proto každý kurz, mentoring nebo koučink, stavím vždy přesně podle potřeb zadavatele a mého zhodnocení potřeb daného subjektu.

TÉMATA PRO ZAČÍNAJÍCÍ PEČUJÍCÍ, BLÍZKÉ A RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY

VIDEO·KURZ JAK PEČOVAT O BLÍZKÉHO V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ OD A DO Z

ODKAZ NA KURZ: https://www.naucmese.cz/kurz/video-jak-pecovat-o-blizkeho-v-domacim-prostredi-od-a-do-z

NABÍDKA A INFORMACE PRO FIRMY

Kurz je určen i firemním bonusovým programům pro zaměstatnance, protože 65% zaměstnanců někdy v průběhu života muselo pečovat o člena rodiny a téměř každý druhý s péčí o blízkého v rodině nějak pomáhal.

Firmy mohou využít tyto balíčky:

1. balíček 5 – 10 registrací do kurzu / cena jedné registrace = 2300,- Kč

2. balíček 10 – 30 registrací do kurzu / cena jedné registrace = 2100,- Kč

3. balíček 30 – ∞ registrací do kurzu / cena jedné registrace = 1900,- Kč

Běžná cena kurzu je 2500,-kč.

Pokud máte zájem o některý z balíčků, napište na info@naucmese.cz nebo careinfo@careinfo.cz. Případně volejte na telefonní číslo 603 368 995. Zvýhodněnou cenu kurzu budete mít po zadání kódu, který vám vygenerujeme a pošleme, kód pak zadáte při registraci do kurzu.

TÉMATA PRO PEČUJÍCÍ A ZAČÍNAJÍCÍ PEČUJÍCÍ, SENIORY A LIDI S HANDICAPEM

1. Orientace v situaci a hodnocení možností.
2. Výběr podpory a hledání řešení.
3. Volba kompenzačních pomůcek a technologických řešení.
4. Bydlení a jeho přizpůsobení potřebám vašeho blízkého i pečujících osob.
5. Manipulace s nepohyblivým, nebo těžce pohyblivým člověkem a péče o tělo.
6. Ochrana zdraví pečujícího.

7. Vztahy, psychohygiena, prevence konfliktů a syndromu vyhoření.

POMÁHAJÍCÍ ORGANIZACE A MALÉ OBCE ∣ KURZY ∣ MENTORING ∣ FACILITACE ∣ PORADENSTVÍ ∣ OSVĚTA V ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCÍ PÉČE ∣ HR
1. Orientace v problematice domácí péče.
2. Systémové nástroje zajištění domácí péče.
3. Osvěta v oblasti domácí péče.
4. Právní minimum/Zákon 108/2006, Zákon 372/2011/ Vyhláška 505/2006, Standardy kvality sociálních služeb
5. Odborné sociální poradenství v oblasti domácí péče.
6. Řešení těžkých a nenadálých situací s klientem respektive zaměstnancem.
7. Plánování služeb.
8. Hodnota služby pro komunitu, obec, město aneb jak uhájit službu před kritikou a donátory.
9. Motivace zaměstnanců.
10. Odbornost personálu.
11. Motivace klientů služby službu využívat.
12. Hledání klientů a komunikace s nimi.
13. Vznik plánu poskytování domácí péče pro obyvatele dané lokality.

14. Technologické nástroje usnadňující péči a práci v rámci organizace.

 

TÉMATA PRO ŠKOLY ∣ KURZ ∣ PORADENSTVÍ, OSVĚTA A ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCÍ PÉČE

1. Orientace v problematice domácí péče – uvedení studentů a pracovníků do tématu.
2. Časová osa zajišťování domácí péče – krok za krokem k zajištění péče.
3. Základní vhled do překážek poskytování domácí péče.
4. Systémové nástroje zajištění domácí péče.
5. Orientace v situaci a hodnocení možností pečující rodiny.
6. Vznik plánu poskytování domácí péče pro pečující rodinu.
7. Výběr podpory a hledání vhodných systémových řešení.
8. Volba kompenzačních pomůcek a technologických řešení.
9. Bydlení a jeho přizpůsobení potřebám osob v domácí péči i pečujících osob.
10. Manipulace s nepohyblivým, nebo těžce pohyblivým člověkem a péče o tělo.
11. Ochrana zdraví pečujícího.

12. Vztahy, psychohygiena, prevence konfliktů a syndromu vyhoření.

 

TÉMATA PRO LÉKAŘE ∣ KURZ ∣ JAK RYCHLE A EFEKTIVNĚ RADIT PEČUJÍCÍM

1. Orientace v problematice domácí péče.
2. Rozdělení tématu problematiky domácí péče do jednotlivých bodů pro potřeby lékaře.
3. Osvětlení hlavních problémů při péči o blízkého z pohledu pečujícího.
4. Poskytování jednoduchého, ale efektivního poradenství začínajícím pečujícím.

5. Vztahy, psychohygiena, prevence konfliktů a syndromu vyhoření.

Pokud si tedy nevíte rady s péčí o blízkého, neváhejte se na mě obrátit, naučím vás, jak na to.

CELKOVÉ ŘEŠENÍ CSR PRO FIRMY

  1. Společnostem nabízím celkový servis pro pečující zaměstnance:
  2. Videokurz: Jak pečovat o blízkého od A do Z.
  3. Interaktivní informační materiály, ve kterých váš zaměstnanec najde veškeré potřebné informace.
  4. Supervizně-svépomocné skupiny pro vaše pečující zaměstnance. (minimálně 1 x za měsíc)
  5. Profesionální supervize pro pečující zaměstnance. (minimálně 2x za měsíc)
  6. Základní školení pro vedoucí pracovníky, aby věděli jak pracovat s pečujícím zaměstnancem.
  7. Kurz k odkupu pro firemní Intranet včetně 3 letého servisu a aktualizace informací.
  8. Individuální poradenství pro zaměstnance.
  9. To vše v balíčku za cenu, kterou si dohodneme individuálně, podle potřeb dané společnosti a potřeb jejích zaměstnanců.