nabídka pro firmy

Careinfo.cz, je jediná platforma v ČR, která umí nabídnout společensky odpovědným společnostem a organizacím ucelený, srozumitelný a strukturovaný informační program pro pečující zaměstnance a zaměstnance, kteří pečovat začínají.

V ČR pečuje o blízkého v domácím prostředí 12% – 20% zaměstnanců a týká se zhruba 75% všech zaměstnanců, protože s péčí o blízkého se ve svém životě setkají téměř ¾ lidí, 3% zaměstnanců pak odcházejí díky potřebě péče o blízkého na dlouhodobé ošetřovné. Ročně v ČR přibývá na padesát tisíc seniorů a péči o blízkého každý rok nově řeší zhruba 2,5% – 5% zaměstnanců a úraz blízkého člověka dospělého nebo seniorského věku vyžadující lékařskou péči každý rok řeší zhruba 17% zaměstnanců.

V rámci Corporate Social Responsibility programů v ČR je téma péče o blízké zatím novinkou. Nicméně statistická data mluví jasně a velké a progresivní společnosti si to začínají uvědomovat.

Pokud chcete svým zaměstnancům (a hlavně zaměstnankyním) usnadnit péči o blízkého a zároveň zvýšit pracovní výkony pečujících zaměstnanců, neváhejte se na moji platformu Careinfo.cz obrátit. Mám pro vás ucelené a speciálně pro firemní zaměstnance vytvořené řešení, které vám v ČR nikdo jiný nenabídne.

Pečující jsou zatím němou menšinou, která to má v naší společnosti velmi složité, je na čase, abychom této skupině lidí začali podávat pomocnou ruku. Podá-li pomocnou ruku zaměstnavatel, vydělají na tom oba zúčastnění.

Obracím se proto na společensky odpovědné společnosti s nabídkou spolupráce v oblasti nastavování pracovních podmínek a preventivních programů pro zaměstnance, kteří pečují o blízkého v domácím prostředí, a to v rámci firemního Corporate Social Responsibility programu.

Do firemních CSR programů, případně benefitních programů, nabízím společnostem kurz pro začínající pečující a pečující s názvem Jak pečovat o blízkého v domácím prostředí od A do Z.

Kurz je určen pro společnosti a organizace, které si uvědomují závažnost tématu péče o rodinné příslušníky svých zaměstnanců a chtějí svým zaměstnancům v této nelehké životní etapě pomáhat.

Proto si myslím, že můj kurz věnovaný domácí sociální a zdravotní péči o blízkého by společensky odpovědným společnostem a jejich zaměstnancům mohl být užitečný.

Společnostem a organizacím nabízím ucelený informační program, v podobě jmenovaného kurzu, zaměřený na prevenci a předcházení problémů a komplikací při zajišťování péče o blízkého v domácím prostředí. Program nejenom, že zaměstnance srozumitelnou a strukturovanou formou provede celou problematikou péče o blízkého, ale výrazně jim pomůže snížit stres spojený se zajišťováním péče o blízkého, kurz pomáhá předcházet i finančním komplikacím spojeným s péčí i negativním sociálním a zdravotním jevům (samota, sociální vyloučení, sociální stres, týrání, sebe týrání, konflikty v rodině, stres z nedostatku informací a podpory okolí, ztráta zaměstnání, úzkosti, deprese) a tím vším kurz nepřímo pomáhá zvyšovat pracovní výkon pečujících zaměstnanců. Kurz může pomoci snížit počet dní, kdy mohou mít kvůli péči o blízkého pečující zaměstnanci absence v práci a v důsledku kurz pomáhá snižovat nemocnost pečujících zaměstnanců i snížit počet těch, kteří odcházejí na dlouhodobé ošetřovné.

Osou mé nabídky je zmíněný videokurz, nabízím ale i webináře, školení, odborné poradenství pro pečující i pro vedoucí pracovníky, aby ti uměli s pečujícími zaměstnanci jednat a uměli je v zaměstnání podpořit.

Videokurz Jak pečovat o blízkého v domácím prostředí od A do Z obsahuje:

  1. Videokurz Jak pečovat o blízkého v domácím prostředí od A do Z v trvání 172 minut obsahující celkem 33 kapitol, vysvětlující celé téma péče o blízkého v domácím prostředí.

Videokurz obsahuje tyto kapitoly:

Úvod – pro koho je kurz určený a co obsahuje

Nejnutnější kroky na začátku péče – harmonogram kroků a základní informace

Jak zastupovat blízkého – právní minimum

Co jsou sociální služby

Co jsou zdravotní služby

Kde hledat profesionální služby a pomoc

Registr poskytovatelů sociálních služeb: kde hledat pomoc

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb: kde hledat pomoc

Pečovatelská služba a služba Osobní asistence – jaké jsou v nich rozdíly

Tísňová péče

Průvodcovské a předčitatelské služby

Odlehčovací služby

Centra denních služeb a Denní stacionáře

Týdenní stacionáře

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním režimem

Telefonická krizová pomoc

Paliativní a Hospicová péče

Na co si dát pozor při výběru ambulantní i pobytové sociální služby

Průkaz (TP-ZTP-ZTP a ZTP-P), příspěvek na mobilitu

Příspěvek na péči

Parkovací karta pro lidi s postižením

Ošetřovné a Domácí péče

Základy péče o člověka upoutaného na lůžko

Polohovací postel

Invalidní vozík a chodítko

Prevence vzniku proleženin

Jak pečovat o ležícího – cévní mozková příhoda a trvalé upoutání na lůžko

Prevence demence

Léky – na co dát pozor a kdo může léky podávat

Deprese a jak s ní pracovat

Jak upravit byt pro těžce pohyblivého člověka

Psychohygiena a psychologická pomoc pro pečující

  1. Interaktivní informační materiál pro pečující shrnující téma kurzu, obsahující ve 23 bodech podrobný návod, jak začít s péčí o blízkého, návod, jak upravit byt pro handicapovaného člověka (ve verzi pro firmy), kde a jak vyřizovat úřední záležitosti atd.Materiál má 17 stran a obsahuje 65 interaktivních odkazů na všechny důležité instituce, registry, neziskové organizace a informační zdroje. (v případě online kurzu se materiál drobně liší a je kratší)
  2. Careinfo I.C.E. seniorská karta určená seniorům, nebo lidem s handicapem, pro použití v nouzových situacích vyžadujících zásah složek integrovaného záchranného systému, především rychlé zdravotní záchranné služby.
  3. Návod k vyplnění a popis funkce I.C.E seniorské karty.
  4. Návrh plné moci určené k zastupování blízkého v případech potřeby o blízkého pečovat v domácím prostředí.
  5. Formuláře žádostí a ostatní dokumenty pro styk s úřady:

Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči

Oznámení o poskytovateli pomoci

Žádost o příspěvek na péči

Žádost o doplatek na bydlení

Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc

Žádost o příspěvek na mobilitu

Žádost o příspěvek na živobytí

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o přiznaní průkazu osoby se zdravotním postižením

Žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením

Kurz se všemi přílohami nabízím firmám k pronájmu na 1 – 3 roky s celkovým servisem a průběžnou aktualizací všech informací. Běžná cena kurzu pro veřejnost je 1900,- Kč.

Při pronájmu kurzu pro celou společnost (prostřednictvím nahrání na firemní intranet) je cena kurzu výrazně nižší, než při koupi kurzu jednotlivě přes benefitní programy, a to v řádech desítek procent.

V případě pronájmu kurzu pro více než 50 respektive 100 zaměstnanců je cena kurzu nižší od běžné ceny o více než 60%. Na ceně je ale možné se dohodnout individuálně, záleží na počtu zaměstnanců, pro které by byl kurz určen.

Kurz je možné hradit i prostřednictvím benefitních programů:

Benefit Plus: https://www.benefit-plus.eu

Benefity.cz: https://www.benefity.cz/cz/

Sodexo: https://www.sodexo.cz

Edenred: https://www.edenred.cz 

Pro případ zakoupení kurzu přes benefitní programy je odkaz na kurz zde: https://www.naucmese.cz/kurz/video-jak-pecovat-o-blizkeho-v-domacim-prostredi-od-a-do-z

V takovém případě kurz stojí:

Běžná cena kurzu pro jednotlivce je 1900,- Kč. V případě objednání většího počtu přístupů jsou ceny kalkulovány následovně:

  1. balíček 5 – 10 registrací do kurzu / cena jedné registrace = 1700,- Kč
  2. balíček 10 – 30 registrací do kurzu / cena jedné registrace = 1400,- Kč
  3. balíček 30 – 50 registrací do kurzu / cena jedné registrace = 1100,- Kč

V případě zájmu nákupu kurzu přes benefitní programy stačí napsat email na brezinalukas@seznam.cz a já vám pošlu na daný počet přihlášek slevový kód. Případně jde napsat email na info@naucmese.cz.

Kurz je možné zakoupit i na fyzickém nosiči (USB kartě) s bookletem a to i s logem vaší společnosti, v takovém případě je minimální odběr kurzu 100ks a cena je 900,- Kč za jednu kopii s nosičem kurzu. V takovém případě je videokurz a interaktivní grafický materiál chráněn digitální ochranou proti nelegálnímu kopírování. Tato cena je indikativní, o ceně je možné se vždy bavit individuálně.

Kurz tedy mohu poskytnout buď jako balíček souborů pro firemní intranet, mohu ho nabídnout online, nebo v podobě fyzického nosiče na USB kartě.

Kurz se všemi přílohami, který společnostem a organizacím nabízím je nejucelenějším řešením, které v ČR pro CSR programy společensky odpovědných firem někdo nabízí. Kurz i interaktivní grafické materiály mají vysokou odbornou kvalitu, kurz odborně zaštiťuji já, nicméně jsem na něm spolupracoval s několika dalšími odborníky z oblasti práva, psychologie a podobně. Na grafickém a výtvarném zpracování interaktivních informačních grafických materiálů se pak podíleli vynikající grafik a výtvarnice. V kurzu není nic navíc, je postaven tak, aby člověk dostal přesně ty informace, které potřebuje a nebyl zatěžován zbytečnými nepotřebnými informacemi navíc.

Kurz stojí na mé akademické erudici a více než dvacetileté práci v oboru pomáhajících profesí, více o mě se dozvíte na mém webu: http://careinfo.cz/bio/  

případně na mém LinkedIn: www.linkedin.com/in/lukáš-brezina-6a6a68140

 

 

S pozdravem Lukáš Brezina.