dokumenty ke stažení

E-BOOK info. interaktivní materiál pro pečující a lidi s handicapem

plná moc k zastupování

žádost o příspěvek na živobytí

žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Návod a informace k I.C.E. seniorské kartě

žádost o doplatek na bydlení

žádost o mimořádnou okamžitou pomoc

žádost o příspěvek na péči

žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním pojištěním

žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením

žádost o příspěvek na mobilitu

Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči

oznámení o poskytovateli pomoci

ICE – seniorská karta pro případ nouze

Všechny formuláře k vytištění, vyplnění online, podání online, případně prostřednictvím datové schránky, najdete na webu MPSV na adrese: https://www.mpsv.cz/formulare